Globale opbouw

Het Boktorrobotica programma kent de volgende fases en inhoud:

3fases_maken2 3fases_progr2 3fases_ontwerpen2

fase 1

 • Oriëntatie op de veranderingen in de toekomst veroorzaakt door robotica en de 3D printer. Op het einde van deze oriëntatie schets de leerling een schooldag in 2025 of 2035 (Dit onderdeel kan ook bij Nederlands of maatschappijleer onder gebracht worden).
 • Elektrische schakeling zelf ontwerpen en testen. Voor veel leerlingen is dit een eye opener omdat kennis uit de 3e klas toegepast wordt (NLT). In de onderbouw een mooie introductie voor elektriciteit.
 • Boktorrobot bouwen. Betreft het onderstel zonder controller. Het programmeren van een zelf gemaakte en gepersonifieerde robot is veel leuker dan met een bestaande. Alle onderdelen zijn zo te bestellen.
 • Ontwijk- en/of tekentest. Het onderstel kan (zonder microcontroller) objecten ontwijken.

fase 2

 • Programmeren van beweging en led’s. Op hun Boktorrobot wordt een printje bevestigd die te programmeren is met een Basic variant (picaxe). In de simulatie kunnen klassikale oefeningen gedaan worden.
 • Muziekjes programmeren.
 • Sensoren programmeren.
 • Performance met dans beweging en tekening programmeren (Programmeerdoel is leren werken met subroutines en variabelen).

fase 3

 • Robotica/domotica probleem zoeken in leefomgeving.
 • Met Arduino simple schakeling maken om het probleem op te lossen. (om tijd te winnen of het eenvoudiger te houden kan deze fase ook met PicAxe basic.)
 • Kostenbegroting maken e.a. Dit met het doel dat de leerling alles kan vinden om zelfstandig (zonder hulp docent) verder te gaan.

De hele module is er op gericht dat de leerling zelfstandig thuis en/of op school er mee verder kan.

230V_solidstaterelaissnoer

In fase 3 leren de leerlingen hoe 230V te schakelen met een “solid-state” relais die direct op de uitgang van de microcontroller aangesloten kan worden.

Geef een reactie