Performance met muziek dans en tekening

In deze opdracht leer je te werken met subroutines en MACRO’s van Picaxe basic en het verder gebruik van variabelen.

UIt de de muziekles ken je het begrip “Motief”. Een motief is een aantal noten dat herhaald wordt, maar dan bijvoorbeeld een octaaf hoger of in een ander tempo.

De microcontroller is heel goed in het herhalen van een setje opdrachten.
We gaan hier handig gebruik van maken. Een set opdrachten plaats je in
een subroutine die je herhaaldelijk aanroept vanuit het hoofdprogramma. 20 keer herhalen van eenzelfde beweging en/of setje tonen is saai. Het wordt artistiek interessant als je kleine variaties op het thema aanbrengt. Dit doen we
door de subroutine andere variabelen mee te geven. Dit kan voor de tijd (daarmee ook scherpte van een bocht), toonhoogte etc.. Het (functioneel) gebruik van subroutines is wat programmeren betreft het hoofddoel.

De tekening die de Bucket-bot gaat maken wordt bepaald door je programma. Het beeldelement “herhaling” is hierin┬áheel herkenbaar. Een huisje kan in deze opdracht niet.

Randvoorwaarden:

  1. Speelveld is tekenpapier 50×60 of A2 formaat (42×59,4cm ofwel 4 maal A4).
  2. Tijdens performance wordt op het papier getekend.
  3. Herkenbaar motief in beweging en muziek (3 tot 6 noten en 2 tot 5 bewegingen).
  4. Tijdsduur minimaal 30 seconden, maximaal 2 minuten.
  5. De programmeercode bevat subroutines die meerdere keren doorlopen worden met aangepaste variabelen.
  6. Je mag je boktor aankleden en versieren. Er mag geen MP3 speler of dergelijken op gemonteerd worden. De maten moeten binnen de een kubus van 15 cm blijven.
  7. Toegestaan is maximaal 10 cm van de randen van het papier vooraf in te vullen door tekening.
  8. Lever de programmacode via de ELO in.

 

Geef een reactie