Bucket-bot klassikale try-out Werkman juli 2016

Een geslaagde try-out.

Klassikale Try-out met nieuw model in 3 uur in groepjes van 5 of 6 leerlingen.  Taken waren:

  • Schema bedenken en tekenen.
  • Bucket-bot maken en testen.
  • Programmeren van de Bucketbod.
  • Bucket-bot versieren.

Normaal in groepjes van 2 en taken achter elkaar.

Leerlingen geven aan het programmeren met Picaxe Basic makkelijker te vinden dan met Arduino C.